Další z řady exkurzí do těžeben zařazených do soutěže Quarry Life Award proběhne na štěrkovně v Mankovicích 19.10.2021. Těžebnu s námi navštíví žáci místní základní a mateřské školy a jejich doprovod.

Pro většinu účastníků se bude jednat o vůbec první návštěvu našeho jinak pro veřejnost uzavřeného areálu.

Ložisko Mankovice se nachází při jihozápadní části Chráněné krajinné oblasti Poodří. Ve štěrkovně se těží štěrkopísek z vody a postupně tak vzniká soustava jezer, která budou zachována i po ukončení těžební činnosti. Břehy těžebních jezer jsou průběžně upravovány v širokém spektru sklonů a je vytvářeno bohaté litorální pásmo. Vzhledem k modernímu Plánu sanace a rekultivace s důrazem na biodiverzitu a ochranu přírody je štěrkovna velmi perspektivní pro projekty soutěže Quarry Life Award.

V případě zájmu je možné se tento den do Mankovic podívat s námi! Přihlášení a více informací o časech a podmínkách: kristyna.sebkova@cmsterk.cz