Zorganizowanie pleneru malarskiego i fotograficznego na terenie kopalni w celu poznania różnorodności krajobrazu i występującej flory. Na podstawie prac malarskich i fotograficznych przygotowanie wystawy na temat działalności gospodarczej człowieka i rekultywacji terenu dla społeczności uczniowskiej i mieszkańców miejscowości.